Saç Ekimi

Hair Transplantation
Süreci Görmek İçin Tıklayın

Saç Ekimi

Saç Ekimi

Saç ekimi, ‘saç dökülmesi sorununun kalıcı çözümü’ olarak ifade edilebilir. Saç ekimi operasyonu ise, hastane ortamında yapılan mikro cerrahi bir operasyon olarak tanımlanabilir ve mikro cerrahi operasyon ifadesi ile anlatılmak istenen, saç ekiminde normal bir ameliyattan çok daha az müdahalelerle saç nakli işlemi gerçekleştirilmesidir.

Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir.

FUE Saç Ekimi Operasyonu

Saç ekiminin gelişimi çok eskilere dayansa da dünyada saç ekimi 1990’lı yılların ortalarında günümüzdeki anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda FUT yöntemi ile yapılan saç ekimi 2000’li yılların başlarında geliştirilen ve 2005 yılından sonra kullanılmaya başlayan FUE yöntemine yerini bırakmıştır. O tarihlerden bu yana küçük yeniliklerle sürekli gelişme göstermiş ama FUE temel prensipleri değişmemiştir. Günümüzde halen en gelişmiş saç ekimi tekniği olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Saç ekimi operasyonunda en gelişmiş ve en son teknik FUE tekniğidir.

Son dönemlerin en yeni ve modern saç ekimi tekniklerinden olan ve altın standart olarak kabul edilen FUE yöntemi ile saç dökülmesi yaşayan insanlara doğal görünümlü saçlara sahip olma imkanı sunulmaktadır.

Saç ektirme işleminde kullanılan FUE tekniğinin farkı, az iz bırakması ve hızlı iyileşme göstermesidir. FUE yönteminde de kullanılan materyallerin gelişmesine bağlı olarak operasyonun başarısı da artmaktadır. FUE yönteminin birkaç isimle anılan çeşitleri vardır. Bunlar:

 • Klasik FUE (Mikro motorlu)
 • Robotik FUE
 • DHI saç ekim (Choi implanter ile yapılan FUE)
 • Safir FUE (Safir uçla yapılan FUE)

Örneğin son yıllarda geliştirilen safir uçlarla yapılan FUE saç ekimi yöntemi daha başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bunun sebebi ise çok daha pürüzsüz materyal olan safir maddesiyle açılan kanalların çok daha hızlı iyileşmesi ve daha az iz bırakması olarak söylenebilir.

Sac Ekim asamalari-01

Soft-FUE : Saç Ekiminde SIFIR Ağrılı Yöntem!

Anestezi uzmanı doktorumuz gözetiminde uygulanacak sedasyon ile saç ekimi öncesi lokal anestezi işlemlerini dahi artık neredeyse hiç hissetmezsiniz.

Bu sayede çok daha konforlu, acısız ağrısız bir saç ekimi deneyimi yaşayacaksınız. Saç ekimi işlemleri zaten çok ağrılı işlemler olmamakla birlikte, iğne korkusu olan hastalarımız için bu yeni yöntem çok daha konforludur. Zaten minimum seviyede hissedilen ağrı, bu yöntemle neredeyse tamamen sıfıra indirilmiş olacaktır.

Sedasyon Nedir?

Sedasyon, kişiye özel olarak ayarlanabilen ve etkisi buna göre ölçeklendirilebilen sedatif ilaçlarla, kişinin tüm refleksleri korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanan bir çeşit uyku halidir.

Sedasyon Yaptırmak Zorunda Mıyım?

Sedasyon küçük çocuklarda dahi kullanılabilecek seviyede güvenlidir ve daha önce de söylediğimiz gibi saç ekimi işlemini sıfır ağrılı denecek seviyeye getirmektedir. Fakat yine de sedasyon istemeyen hastalarımız için sedasyonsuz saç ekimi uygulamamız da devam etmektedir. Bu noktada tercih tamamen sizindir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Saç ektirme operasyonlarının tüm yöntemlerinde temel prensipler söz konusudur. Bu prensipler şunlardır:

 1. Saç köklerinin toplanması
  • FUT: Deri kesiti ile saçların topluca alınması
  • FUE: Saçların teker teker alınması
 2. Kanalların açılması
 3. Köklerin ekilmesi

Saç Köklerinin Toplanması

Saç köklerinin toplanması aşamasında ciddi bir estetik başarı sağlayan FUE yönteminin karakteristiğidir ve FUT yönteminin tamamen kaybolmasını sağlayan da bu yeniliğidir. FUT yönteminde kafanın arka tarafından kesilerek alınan bir deri parçasından saç kökleri dilimlenerek elde edilirdi, FUE yönteminde ise saçlar silindirik iğnelerle teker teker toplanır. Böylece çok daha az tahribat oluşmuş olur.

Saç köklerinin büyüklüklerine göre 0,7 mm ila 0,8mm veya saç kökleri genellikle 3-4-5 saç telinden oluşan biri için 0,8 mm büyüklüğünde iğneler kullanılması da çok önemli bir diğer noktadır. Burada kullanılan iğnelerin keskinliği ve her hastaya tek seferlik kullanılıyor olması operasyon başarısını materyal anlamında etkileyen unsurdur. Yine saçların köklerinin açılarına uygun çıkarılması da köklerin zarar görmesini engelleyecek bir diğer noktadır. Örneğin aşırı kıvırcık saçları olan birinin u-greft diye adlandırılan, kökü alırken kıvrımlı şekliyle zarar vermeden alan iğneler de mevcuttur. Tüm bunlar hastanın durumuna göre operasyon öncesinde doktor tarafından planlanan inceliklerdir.

Kanalların Açılması

Kanalların açılması aşamasında klasik FUE yönteminde metal (çelik) slitler kullanılır. Bu slitler ile saçın doğal yönüne uygun bir kesi oluşturulmalıdır. Böylece ekilen saçlar doğal yönlere göre büyüyecektir.

Saçların yönü kanal açılırken oluşturulurken saçların deriye göre açısı ise ekim aşamasında dikkat edilecek unsurdur.

FUE yönteminde kanal açılması için genellikle çelik bıçaklar (metal slitler) kullanılır. Bu çelikler operasyon esnasında birkaç yüz kanal açıldıktan sonra değiştirilmelidir. Böylece bu metal slitlerin keskinliklerini kaybetmemeleri sağlanır. Dr. Serkan Aygın Klinik olarak safir uçlar kullanmaktayız. Safir FUE uçları ise çok daha pürüzsüz ve keskin olduğundan bu tip bir sorunu yoktur. Her hasta için saç köklerinin kalınlıklarına bağlı olarak birkaç farklı uç kullanımı yeterli olur. Yine her uçun sadece bir hasta için kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Saçların Ekilmesi

Son aşama olan köklerin ekilmesi aşamasında ise doğru yönlerle açılan kanallara saçların 40-45 derecelik açılarla teker teker yerleştirilmesi işlemidir. Her üç aşamanın da kendine has incelikleri vardır. Tüm bu aşamalarda en önemli incelik tabiki deneyimdir.

FUE Yara izi bırakmadan ve dikiş gerekmeden gerçekleşen bir saç ekim yöntemidir!

Foliküler Ünite Ekstraksiyon aynı zamanda FUE tekniği olarak da bilinen prosedürünün gelişmiş hali olan safir uçla yapılan FUE yöntemi Dr. Serkan Aygın Clinic’te gerçekleştirilmektedir.

Saç Nakli Operasyonunun Temel Bilgileri

 • 20 ila 60 yaş arasındaki kişiler saç ektirebilir.
 • Operasyon olacak kişi operasyon öncesi ve sonrası olarak 3 günlük bir süre ayırması yeterlidir.
 • İhtiyaç duyulan kök miktarına göre değişmekle birlikte, operasyon süresi yaklaşık 6 – 8 saattir.
 • Operasyonun tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması, olası bir komplikasyonda hemen müdahale edilmesi açısından gereklidir.
 • Bir doktor ve alanında uzman en az 3 kişilik sağlık personeli ile operasyon gerçekleştirilir.
 • Tam sonuçları almak 6 ay ile 18 ay arasında sürmektedir. Yani saçlar operasyon gününden itibaren 18. aya kadar çıkmaya devam edebilir.

7 Adımda Saç Ekim Operasyonu Süreci

1. Konsültasyon: Operasyon planı ve saç çizgisinin doktor ile belirlenmesi aşamasıdır.
2. Hazırlık: Operasyon gününde hastanın operasyon bölgesinin sterilizasyonu ve ve lokal anestezi uygulanması aşamalarının kapsar.
3. Alım: Kişinin saçlarının donör alandan toplanmasıdır.
4. Kanal Açma: Saçların ekileceği alana doğal saç yönüne uygun kanal açma işlemidir.
5. Ekim İşlemi: Saç köklerinin ekim yapılacak bölgeye uygun açı ile ekilmesidir.

6. Operasyon Sonrasındaki İşlemler: Operasyon yapılan bölgelere pansuman yapılması ve ertesi gün uygulanacak olan saçların iyileşmesini hızlandıracak PRP tedavisi işlemlerini kapsar.

7. Operasyon Sonrası Saç Yıkama Prosedürü: Ekim yapılmış alan ve saçların alındığı alanın hassasiyetlerini göz önünde bulunduran 15 gün süreyle uygulanacak yıkama işlemidir. Bu süreçte kabuklanmanın giderilmesi ve iyileşmenin hızlandırılması sağlanır.

Lazer Destekli Saç Ekimi Operasyonu

Lazer destekli saç ekimi ile düşük seviyeli lazer veya soğuk lazer olarak da bilinen uygulamanın operasyon ile kombine edilmesidir. Saç ekimi operasyonu sonrası lazer uygulamasında ana amaç, saç ekiminden sonra operasyon alanındaki yara iyileşmesini hızlandırmak, şişkinlik, kozarıklık, ağrı gibi yan etkileri hızla geriletmek ve elde edilecek sonucun hızla elde edilmesine yardımcı olmaktır. Lazer sistemindeki kaynak ısı oluşturmaz. Bu nedenle tedavi alanımda herhangi bir yan etkisi yoktur.

Saç dökülmesi tedavisi için ise farklı bir düşük yoğunluklu lazer cihazı ile tedavi uyguluyoruz. Bu amaçla kullandığımız cihaz saçlı deride 20 dakikalık haftada 2 kez uygulandığında, öncelikle saç dökülmesini durdurucu uzun dönem kullanılması ile saç kalınlığını arttırıcı etki gösterir. Belli bir düzelme elde edildiğinde haftada bir seansa düşülerek elde edilen düzelme devam ettirilmeye çalışılır.

Dr. Serkan Aygın Klinik’te kullandığımız klinik kullanımına uygun düşük seviyeli lazer (Low Level Laser Treatment- LLLT) uygulamasıdır. Daha önce yapılmış bilimsel çalışmalarda hem erkekler hem de kadınlarda genetik saç dökülmelerinde tedavi edici özelliği olduğunu ıspatlanmış önemli bir tıbbi uygulamadır. Etki mekanizması hücre içinde metabolik faaliyetleri arttırarak ATP, nitrik oksit düzeylerini artırmaktadır. Bu durum saçların güçlenmesini sağlar. Ayrıca, DHT birikimini azaltarak saç dökülmesi ve incelmesine etkili olan unsurları azalttığı gözlemlenmektedir.

Tıbbi kullanıma uygun lazer ışınını tedavi edici düşük enerjilerle saçlı bölgeye gönderilir. Bu besleyici lazer ışığı saçın kök yapısı olan föliküllerini uyarır. Saçlarda seyrelme etkisi azalır saçınızın doğal büyüme döngüsünü geri kazanmasını sağlar. Tedavi ile birlikte daha dolgun ve daha yoğun bir şekilde saç büyümesini destekler.

Lazerle saç tedavisi uygulaması FDA tarafından onaylanmıştır. Ayrıca etkinlikleri konusunda çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur.

Kliniğimizde kullandığımız lazer tedavi cihazı her biri 364 kaynaktan enerji veren 5 parça modülden oluştur.

6 farklı tedavi edici frekansa sahip olan uygulamamız hastanın özel durumuna göre ayarlanabilir.

FUE tekniğinin avantajları

 • Daha yoğun ve doğal görünümlü saçlar ekilebilir.
 • Hafif derecede saç dökülmesinden ileri derecede tam saç kayıplarına kadar kalıcı bir çözümdür.
 • Hastaların en az acı duyacağı şekilde geliştirilmiş bir prosedür olması ve operasyon sonrası yara veya dikiş izi bırakmamasından dolayı rahat bir tekniktir.
 • FUE’den sonra hastalar, hızlı bir şekilde iyileşmektedir; normal yaşantılarına rahatlıkla dönebilir ve 1 gün sonra da yolculuk yapabilirler.
 • Bir saç ekim operasyonu doğru planlandığı takdirde donör bölgeden alınan saç kökleri zarar görmez. Bu şekilde birkaç operasyon geçirilirse bile kişinin görünümünde olumsuz bir değişiklik olmaz.
 • Ekilen saçlar yaklaşık %98 verimlilikte ekildikleri yerde büyürler.

Dr. Serkan Aygın Clinic’te Saç Ektirme

Dr. Serkan Aygın Clinic, Türkiye ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hastalara saç ekimi ve saç tedavileri alanında hizmet sunan tanınmış bir saç ekim merkezidir.

Dr. Serkan Aygın ve ekibi 23 yıldır sadece saç ekimi ve saç tedavileri alanında hizmet vermektedir. Sadece bu alanda hizmet vermesi, elde ettiği deneyim, uluslararası seminerlere gerek konuşmacı gerekse dinleyici olarak katılması, dünyanın 143 ülkesinden gelenlere saç ekimi operasyonu yapmış olması kliniğinin ve doktorunun öne çıkan özellikleridir.

FUE ‘de Başarıyı Belirleyen Önemli Kriterler Nelerdir?

Bize göre başarıyı belirleyen en önemli faktörler:

Deneyim

23 senelik bir zaman zarfında binlerce hastaya saç ekimi operasyonu gerçekleştirmiş olmamız bize, hastalarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmemizi sağlamaktadır.

Deneyim bize hastamız için doğru tedavi yöntemine karar verebilmek ve FUE tekniğini daha iyi şekilde uygulayabilme imkânı sağlar.

Uzmanlık Alanı

Saç ekimi operasyonları bu alanda uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. İnsanların farklı sağlık ve saç dökülmesi sorunları olabilir; doktor gerekli muayeneyi yapıp mümkün olan en doğru teşhisi koyabilir. Dermatolog Dr. Serkan Aygın, saç sorunu farklı olan kişilerin saç ekimine uygunluğunu tespit ederek onlara, operasyon ve sonrası dönemde yapılması gerekenler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır. Uzman bir doktor hastalarının sadece saç ekimi sonuçları ile değil, aynı zamanda sağlıklarıyla da ilgilenir.

Sanatsal Nitelik

Saç ekiminde başarılı ve doğal bir görünüme sahip olmak için ön saç çizgisinin kişinin yüz şekline, kafa yapısına uygun tasarlanması gerekmektedir. Bu konu hem deneyim hem de estetik bir bakış açısı gerektirmektedir.

Hastayı Anlamak

Operasyonun başlangıç noktası muayenedir. Bu noktada hastanın ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi ve doğru planlama yapılabilmesi için hastayı anlamak çok önemlidir. Bu prensipleri Dr. Serkan Aygın Clinic’te her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz.

Saç Naklinin Başarısını Artıran Ek Olanaklar

Saç nakli tüm bu sorunu yaşayanlarda farklı çözüm yollarına da ihtiyaç duyabilmektedir. Örneğin ana verici alan olan ense kısmında hastanın yeterli saç kökü olmaması halinde yapılacak saç ekimi operasyonu başarısı da doğal olarak yüksek olmayacaktır. İşte bu sebeple daha başarılı bir saç ekim operasyonu yapmak için vücudun diğer bölgelerinden elde edilecek saç kökleri de kullanılabilir.

Sakaldan Kök Alımı ile Yapılan Saç Ekimi

Sakaldan kok alımı ile sac ekimi

Sakaldan kök alınarak saç ekimi yapılması yöntemi, genellikle kişinin ense donör bölgesi yetersiz ve ekim yapılacak alan geniş olduğunda tercih edilmektedir. Sakal kökleri uzun süre büyüme evresinde kalabilmekte ve ekim için enseden sonra en uygun donör bölge olarak değerlendirilmektedir. Sakal köklerinin ensedeki saç köklerine nazaran nispeten daha kalın olduğu bilinmektedir. Bu sebeple sakal bölgesinden alınan saç kökleri ekim planlamasında ön hatta değil sıklığı artırmak için orta bölgelere ekilir.

Vücut Kıllarından Alınan Köklerle Yapılan Ekim

Vucut killarindan kok alimi ile sac ekimi

Erkeklere planlanan saç ekim operasyonunda, vücut kılları 3. seçenek olarak değerlendirilmektedir. Kişinin öncelikle ense, sonrasında sakal bölgesi saçları alındıktan sonra, saçlar yine de yetersiz kalacaksa, ek greft olarak, diğer seçenekler arasında en iyi alternatif olarak göğüs kılları tercih edilmektedir. Vücut kıllarının üçüncü tercih olmasında iki önemli sebep vardır. Birincisi yine sakal köklerinde olduğu gibi kalın ve tekli greftler halinde olması ve uzama özelliklerinin düşük olmasıdır. Yani göğüs bölgesinden elde edilen saç kökleri kişinin ön çizgisine ekilmez.

Dr. Serkan Aygın Clinic’te uygulanan; doğal, başarılı ve estetik açıdan tatmin edici sonuçların alındığı ‘Saç Ekimi’ hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Öncesi ve Sonrası Fotoğraflar

Formu doldurup anında öncesi sonrası fotoğrafları görebilirsiniz. Otomatik mesaj cep telefonunuza veya email adresinize gönderilecektir.